Vi kan så mycket mer
på våra sex fingrar.

Telemontage är i grunden ett telekommunikationsföretag
med bred erfarenhet och hög teknisk kompetens.

Med över 30 år i branschen har vi utvecklats till ett
komplett företag inom alla våra sex verksamhetsområden.

Vi får framtiden att fungera.

 

Just nu är vi på jakt...